In 5 stappen van idee naar prototype

Opstellen Specificatie-document

Tijdens een gesprek brengen we de wensen en mogelijkheden in kaart. Dit schrijven we op in een specificatie-document (SPD). Hierin worden alle productspecificaties omschreven (ook de specificaties waar u niet meteen aan denkt, maar wij door onze ervaring wel)

Eerste Design Document

Nadat de specificaties in beeld zijn gebracht, wordt het design gemaakt. Alle keuzes, simulaties en berekeningen worden gedocumenteerd in een design-document (EDD). We houden rekening met worst case-toleranties en -omgevingscondities. Zo voorkomen we problemen in een later stadium

Maken van design-files

Tijdens deze fase worden de design-files gemaakt. Denk hierbij PCB’s, mechanica, embedded software en test-tooling

Het maken van de producten

Samen bouwen en programmeren van de producten. De producten worden getest op alle specificaties. Alle metingen worden gedocumenteerd in een kwalificatie-document (QRD)

Levering prototype

Levering eerste prototype voor integratie bij de klant

Bovengenoemde stappen doorlopen we bij Brutton maar één keer. Dit kan omdat wij het first time right-principe hanteren. Zo voorkomen we dat later in het proces aanpassingen gedaan moeten worden die kostbaar en ingewikkeld zijn.

Interesse

Interesse in wat Brutton voor u kan betekenen?